Urianstad Eiendom består av hele eiendommen til Urianstad og innebærer 2 bygg. 

Firmaer lokalisert i byggene:

Urianstad rep og karosseri as / Samcom Malerfirma / BRL AS / Nesodden El-tjeneste / Svein Martin Tyreng Bergsprengning as

Utleiemuligheter:

Dagens lokaler:

4 x kontorlokaler derav 0 stk ledige. 7,5kvm / 12 kvm / 14.5 kvm

7 x lager/produksjons lokaler derav 1 ledige.

1 x selv-vask vaskehall for privat og bedrift (polettbassert)

Kontakt 66 96 56 00 eller marius@urianstad.no ved interesse. 

Kontor standard:

Kaffemaskin og fiber fra Telenor inkludert, trådløs og kablet internett. Adskilt fra resten av driften på bruket, med eget toalett og inngang, felles møterom. Fremtidig mulighet for kombinert lagerlokaler. Gode P-muligheter. Nærhet til lokal butikk og busstopp.

Våre visjoner? Vi ønsker å skape en næringsklynge på Nesodden hvor bedriftene kan finne hjelp i hverandre, vi kan jobbe bedre sammen. Uten å øke risikoen i din bedrift med flere ansettelser kan vi ha mange mindre bedrifter, som går sammen for å ta på seg større prosjekter. Sammen kan vi vokse oss større med mindre risiko. 

Vi har en visjon om å bygge flere bygg for utleie, slik at vi kan ha rom for enda bredere bedriftsnettverk, vær med på utviklingen! 

© Copyright Urianstad Rep og Karosseri AS